Storno podmienky

Hotel si vyhradzuje právo požadovať od klienta pri rezervácii zálohovú platbu vo výške 50% z ceny ubytovania a služieb. Rezervácia sa stáva záväznou pre hotel až po obdržaní zálohovej platby na účet hotela.

Hotel je oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky v prípade, že klient zruší svoju rezerváciu pobytu písomne alebo elektronicky v nasledovných lehotách:

  • V prípade zrušenia rezervácie 2 a menej dní pred akciou hotel účtuje 50% storno poplatok z ceny objednaných služieb.
  • V prípade zrušenia rezervácie 3 až 6 dní pred akciou hotel účtuje 35% storno poplatok z ceny objednaných služieb.
  • V prípade zrušenia rezervácie 7 až 14 dní pred akciou hotel účtuje 20% storno poplatok z ceny objednaných služieb.
  • V prípade zrušenia rezervácie viac ako 14 dní pred akciou hotel neúčtuje storno poplatok.

Hotel akceptuje 20%-nú toleranciu z objednaného počtu osôb.

Pri výraznom znížení reálneho počtu osôb oproti objednanému počtu osôb si hotel vyhradzuje právo na prehodnotenie výšky poskytnutých zliav.

Storno podmienky sú platné od 18. februára 2016.